top of page

〖家居安全裝修導覽〗 黃埔花園

黃埔花園

853 平方呎

​三房兩廳,全屋大改造


今次同大家一齊睇下黃埔花園嘅單位,屋主一家在同一單位已居住了20年,子女都長大後打算重新改造自己嘅安樂窩,同時因為年紀增長,需要更加注重家居安全,所以我哋喺設計上加入大量弧型元素,減少受傷機會。


​同時物料上選擇了多種耐磨,防滑,防撞物料,令家居生活更有安全感。

想知更加多?快啲聯絡我哋啦!
0 則留言

Kommentare


bottom of page